Richtlijnen

Uit respect voor de sponsors en de goede naam van de fietsclub te bewaren maken we bij de FFF gebruik van enkele simpele richtlijnen. 

1. Volg ten allen tijde de wegcode:

Volgens de belgische wegcode (artikel 43bis) is het toegestaan om met een groep fietsers vanaf 15 personen de fietspaden niet te volgen. In dit geval kunnen we twee aan twee in groep op de rijbaan fietsen.
Bij het opdraaien van een weg waar het fietspad enkel langs de overzijde ligt is het toegestaan om over de rijbaan te rijden wanneer we de volgende straat (in wijzerzin) terug moeten afslaan. Zo hoef je niet tweemaal de rijbaan over te steken.

2. Neem je afval terug mee naar huis:

Als fervente fietsers houden we allemaal van een ritje door de mooie natuur. Verzorg deze dan ook. Neem de lege papiertjes van koekjes, energybars en gels terug mee naar huis en gooi ze niet naast de weg. Dit geldt natuurlijk ook voor lekke banden.

3. Respecteer elkaar:

Heb je een mindere dag of ligt het tempo gewoon te hoog. Geef dit dan tijdig aan. Fietsen in groep moet bij ons voor iedereen een leuke ervaring zijn. Heb respect voor de sterktes en zwaktes van de medefietsers in de groep. 
Heeft iemand pech onderweg probeer deze persoon dan ook te helpen als je kan. Geef duidelijk aan dat je een probleem hebt en laat desnoods de fietser naast jou de kopgroep verwittigen om te wachten.

Het is geen wedstrijd! Vertraag of stop bij een oversteek van de rijbaan. Wees zeker dat de hele groep mee kan oversteken.

4. Signalisatie:

Probeer steeds door middel van roepen of handgebaren de achterkomende fietsers tijdig te verwittigen wanneer een afslag/hindernis moet genomen worden.

Afslag: “LINKS” of  “RECHTS” – arm uitsteken naar de af te slagen richting

Putten of paaltjes: “PUT” of “PAALTJES” – wijzen naar de grond

Tegenligger: “TEGENLIGGER”

Auto: “AUTO VOOR” of “AUTO ACHTER”

Stoppen of vertragen: “STOP” – Hand omhoog steken